c_tl over_banner c_tr
Rejestracja
Użytkownik:
Hasło:

Zalogować automatycznie przy następnej wizycie?


Losowe zdjęcie

T448p-002
T448p-002
Komentarzy: 5
rockystallion1


M62-3104
Poprzednie zdjęce:
M62-0161  
 Następne zdjęcie:
M62-1211

M62-3104

Rozpowszechnianie zdjęć bez wiedzy autora zdjęcia surowo zabronione!!!

M62-3104
Komentarz: 16.07.2013 | Radzionków | Skład PMT do KWK Piekary, mija ul. Nieznanego żołnierza, kierując się w stronę stacji Piekary Śląskie Szarlej.
Słowa kluczowe: M62, M62-3104
Data: 19.07.2013 20:11
Wyświetleń 3825
Pobrań: 0
Ocena: 0.00 (0 Głosów)
Wielkość pliku: 239.0 KB
Dodał: rockystallion1

IPTC Info
Byline: Picasa

EXIF Info
Make: NIKON
Model: COOLPIX S2500
Exposure time: 1/800 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 80
Date created: 16.07.2013 13:19:08
Focal length: 5.8mm


Autor: Komentarz:
Adam.D
Gość
?

Czy tor lewy to piaskowy na Barbarê? Nie jest on je¿dzony?
19.07.2013 22:35  
rockystallion1
Użytkownik

Data: 20.07.2012
Komentarzy: 272
-

Z tego co mi wiadomo to zgadza siê. Chwilê dalej w stronê Barbary tor jest rozebrany.
20.07.2013 01:03 Offline rockystallion1 dominik.wald.mail at gmail.com https://www.youtube.com/user/rockystallion1/videos 38971863
dsa
Gość
24

KWK Piekary !
21.07.2013 22:10  
Bojar
Użytkownik

Data: 26.09.2010
Komentarzy: 110
Zdjêcie

Zauwa¿y³em ze usuniêto moje zdjêcie, dlaczego w takim razie zdjêcia z tego szlaku (w tym przypadku np. z tego miejsca) mog± byæ opublikowane a zdjêcie zrobione kilkaset metrów wcze¶niej nie? Mo¿e mi kto¶ to uzasadniæ? :)
07.10.2014 10:07 Offline Bojar
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 445
...

Ja zatwierdzi³em (zbyt pochopnie) i ja usun±³em. Pisze nie po raz pierwszy, ¿e zamieszczane s± nie tylko zdjêcia z szlaków przemys³owych i piaskowych, ale równie¿ ze szlaków PKP, które prowadz± do zak³adów lub kopalñ. W przypadku takich szlaków musi istnieæ jaka¶ granica, od jakich miejsc s± akceptowane takie zdjêcia. Proszê równie¿ aby co niektórzy nie zachowywali siê jak dzieci w przedszkolu i nie zadawali pytañ w stylu: " Proszê pani, a dlaczego..." .
07.10.2014 11:57 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
Bojar(nielog)
Gość
.

W porz±dku, to niech ta granica zostanie wytyczona bo nadal nie widzê uzasadnienia, to gdzie bêdzie ta granica? Domy¶lnie mo¿na, ¿e od stacji np. niezwi±zanej z tematyk± przez szlak, który ju¿ prowadzi do zak³adów przemys³owych. Co do dziecinady to domy¶lam siê, ¿e chodzi³o o inne osoby. Chcê rozwiaæ w±tpliwo¶ci, ¿eby ka¿dy publikuj±c wiedzia³ co wrzucaæ a co nie, bo to jest ró¿nica na prawdê kilkuset metrów.
07.10.2014 17:18  
go¶æ
Gość
.

Za to wszyscy inni "domy¶laj± siê" ¿e chodzi o ciebie
07.10.2014 18:23  
Bojar(nielog)
Gość
.

Chyba prêdzej o komentarze zbêdne które pojawi³y siê pod tamtym zdjêciem.Wtedy chyba by³oby kierowane stricte do mnie. Je¶li nawet - by³oby to dziwne i ¶mieszne, ¿e normalne pytanie i na miejscu mia³o by byæ dziecinad±.
07.10.2014 18:35  
rockystallion1
Użytkownik

Data: 20.07.2012
Komentarzy: 272
-

Niechaj bêd± zasady jakie by³y. Nie wprowadzajmy jaki¶ do niczego nieprowadz±cych zmian, bo kto¶ co¶ napisa³. Na t± galerie generalnie wstawiamy zdjêcia ze ¶l±skich (województwo) zdeelektryfikowanych szlaków towarowych. Niechaj administracja jeszcze sobie sprawê rozwa¿y, a przyk³adowo w tej sytuacji prosi³bym o uwzglêdnienie ca³ego szlaku "Radzionków - PSS" jako "przemys³owego" i wszyscy bêd± zadowoleni :) (Je¶li nie, trudno, jasne jest dla mnie, ¿e to administracja prowadzi galeriê i ustala zasady).
07.10.2014 19:33 Offline rockystallion1 dominik.wald.mail at gmail.com https://www.youtube.com/user/rockystallion1/videos 38971863
...
Gość
...

Lewy tor to drugi tor linii 145. Odcinek (obecnie zlikwidowany) zaczynał się za stacją PSS.
08.01.2018 23:39  

Wyślij komentarz
Osoba:
Tytuł
Komentarz:
 
BBCode
Kod weryfikacyjny

Przepisz litery z obrazka. Duże i małe litery są rozróżniane.
Jeśli masz problem z odczytaniem znaków, kliknij w obrazek a wygeneruje się nowy.
 


Poprzednie zdjęce:
M62-0161  
 Następne zdjęcie:
M62-1211