c_tl over_banner c_tr
Rejestracja
Użytkownik:
Hasło:

Zalogować automatycznie przy następnej wizycie?


Losowe zdjęcie

TEM2-233
TEM2-233
Komentarzy: 4
KamHer


SM30-630
Poprzednie zdjęce:
SM30-597  
 Następne zdjęcie:
SM30-989

SM30-630

Rozpowszechnianie zdjęć bez wiedzy autora zdjęcia surowo zabronione!!!

SM30-630
Komentarz: 10.05.2006 | Sosnowiec | Teren szybu odsadzkowego Pogoń C. Stojąca na kawałku toru SM30 na terenie jakiegoś złomowiska. Poprosiłem stróża by pozwolił wejść na zakład więc zrobiłem jej trochę zdjęć. Maszyna została "zakonserwowana" niebieską farbą. Gość twierdził, że jest sprawna. Prawdopodobnie jest to SM30, która kiedyś należała do jakiegoś zakładu przy ul. Plonów w Sosnowcu. Tam ją jeszcze pamiętam sprawną, tylko wtedy byłem jeszcze dzieckiem. Tor odgałęział się ze stacjiPiaski i przecinając ul. Plonów wchodził na zakład. Będą wdzięczny za jakieś info o tym zakładzie i lokomotywie. Może ktoś ma bliższe dane?
Słowa kluczowe: SM30, SM30-630
Data: 02.11.2010 11:30
Wyświetleń 5091
Pobrań: 1
Ocena: 0.00 (0 Głosów)
Wielkość pliku: 290.7 KB
Dodał: Marcin Gądek

IPTC Info
Caption: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EXIF Info
Make: OLYMPUS IMAGING CORP.
Model: FE100,X710
Exposure time: 1/300 sec(s)
Aperture value: F/3
ISO speed: 64
Date created: 10.05.2006 18:32:26
Focal length: 6.2mm


Autor: Komentarz:
kuznior
Administratror

Data: 25.09.2009
Komentarzy: 46
.

Do 1993 roku by? to teren KWK Saturn, Szyb Pogo? C. Nast?pnie tak jak mówisz pami?tam, ?e w miejscu wydaje mi si? placu drzewnego wyrós? z?om. Nie jestem tylko pewien czy lokomotywa ta pracowala tam wcze?niej czy zosta?a sprowadzona po 1993.
02.11.2010 14:27 Offline kuznior
Wojtas71
Gość
...

Faktycznie jak pisze Kuznior przy ul. Plonów by? szyb Pogo? KWK Saturn. Kiedy by?em tam w 1998 roku praktycznie teren by? rozplantowany i zosta?o kilka torów, na jednym z nich sta?a SM30-976, ale w stanie agonalnym, bo teren by? ogólnodost?pny. Wi?c raczej to nie ta maszyna.
Natomiast nieco na pó?noc przy ul. bodaj?e Jab?oniowej by? jaki? Zak?ad Przerobu Z?omu, ale ju? w upad?o?ci. Teren by? ogrodzony i pilnowany, podobno w tym miejscu te? by?a wcze?niej KWK Saturn. Przy samej bramie wjazdowej od ulicy sta?a SM30-630, która przedtem nale?a?a w?a?nie do KWK Saturn. Porównuj?c zdj?cia stawiam na t? lokomotyw?, chocia? zaznaczam, ?e ja tam by?em w roku 1999, ale by? mo?e uchowa?a si? do 2006 r. Jeszcze wtedy nr na pudle by? namalowany.
02.11.2010 18:07  
Martin76_de
Gość
@Wojtas71

To piszesz o tej samej lokomotywie, bo ja j? pami?tam jeszcze jak sta?a tam gdy by?a zielona. Niestety nie uchowa?y mi si? zdj?cia. Kiedy? rzeczywi?cie by? w tym miejscu plac drzewny. Ogólnie jak jeszcze istnia? posterunek Piaski to by?o tam odga??zienie na ten plac drzewny. Z?omowisko by?o troch? wcze?niej. Zatem mo?emy przyj?? za pewnik, ?e jest to SM30-630.
02.11.2010 18:33  
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 445
...

Oprócz szybu podsadzkowego kopalni Saturn, przy ul. Plonów, by?a ( w sumie to chyba nadal dzia?a) firma "Szk?o Budowa", swego czasu z tego co mi kumpel opowiada? potentat w bran?y budowlanej i wydaje mi si?, ?e ta SM30 976, o której pisze Wojtas 71, nale?a?a w?a?nie do niej.
02.11.2010 21:43 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
Martin76_de
Gość
Szk?o Budowa

No w?a?nie, przypomnia?e? mi nazw? tego zak?adu przy ulicy Plonów. To by?a ta Szk?o Budowa w?a?nie i tam ta 976 je?dzi?a. Teraz mi si? to przypomina. Ta 630 rzeczywi?cie je?dzi?a na tym sk?adzie drewna i to jest ten lok. Tory rozebrali a lokomotywa zosta?a na tym kawa?ku. Ciekawe, czy tam jeszcze stoi. Jak b?d? w pobli?u to podjad? z ciekawo?ci.
02.11.2010 23:35  
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 445
...

Marcin, lokomotywa znikn??a z placu jako? w 2007, albo w 2008 r.
03.11.2010 21:22 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
rockystallion1
Użytkownik

Data: 20.07.2012
Komentarzy: 272
Bocznica do Szk³o Budowa/KBO Zag³êbie oraz MZUiM

Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, i¿ oprócz Szk³o Budowy (niegdy¶ KBO Zag³êbie) przy ul. Plonów swoj± bocznicê miêdzy innymi mia³o MZUiM, dok±d wo¿ono jakie¶ materia³y budowlane. Bocznica by³a obs³ugiwana przez ci±gnik i dru¿ynê manewrow± bazy KBO. W ³adunkach przybywaj±cych dla KBO i MZUiM zdecydowanie przewa¿a³o kruszywo, ¿wiry i piasek, przybywaj±ce z rejonu Wroc³awskiego. Mo¿liwe ¿e w³a¶nie ta SM30-976 pierw nale¿a³a do KBO i odbywa³a manewry równie¿ na bocznicy MZUiM.
19.03.2013 19:17 Offline rockystallion1 dominik.wald.mail at gmail.com https://www.youtube.com/user/rockystallion1/videos 38971863

Wyślij komentarz
Osoba:
Tytuł
Komentarz:
 
BBCode
Kod weryfikacyjny

Przepisz litery z obrazka. Duże i małe litery są rozróżniane.
Jeśli masz problem z odczytaniem znaków, kliknij w obrazek a wygeneruje się nowy.
 


Poprzednie zdjęce:
SM30-597  
 Następne zdjęcie:
SM30-989