c_tl over_banner c_tr
Rejestracja
Użytkownik:
Hasło:

Zalogować automatycznie przy następnej wizycie?


Losowe zdjęcie

SM31-050
SM31-050
Komentarzy: 0
kuznior


TEM2-230
Poprzednie zdjęce:
TEM2-018  
 Następne zdjęcie:
TEM2-215

TEM2-230

Rozpowszechnianie zdjęć bez wiedzy autora zdjęcia surowo zabronione!!!

TEM2-230
Komentarz: 08.08.2012 | Jaworzno | Tamara z próżnym składem automatów jedzie torem prowadzącym ze Szczakowej Północ na pole piaskowe. Obecnie nieużywany jest jeden tor na odcinku Północ - Południe, a zakrzaczenie międzytorza to już spory las niestety, co widać na zdjęciu.
Słowa kluczowe: TEM2, TEM2-230
Data: 09.08.2012 12:26
Wyświetleń 6120
Pobrań: 0
Ocena: 5.00 (2 Głosów)
Wielkość pliku: 271.4 KB
Dodał: luke_lok


Autor: Komentarz:
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 415
...

W chwili obecnej nie ma ju¿ sieci trakcyjnej na szlaku Szczakowa Pó³noc-Szczakowa Po³udnie, a w najbli¿szym czasie Infra Silesia ma wprowadziæ plan oszczêdno¶ciowy, co skutkowaæ bêdzie rozbiórk± 2/3 torów na stacjach: Szczakowa Po³udnie, Szczakowa Pó³noc i JCA, a tak¿e jednego toru z JCA do Szczakowej Po³udnie, prawdopodobnie z przed³u¿eniem do Ciê¿kowic.
22.12.2012 13:51 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
Till
Gość
Sieæ trakcyjna

Wiadomo mo¿e co z sieci± trakcyjn± na odcinku Szczakowa Pó³noc - Wysoki Brzeg ? Zostaje, czy te¿ do likwidacji ? Kiedy ostatni raz elektrowóz zawita³ na Wysokim Brzegu ?
22.12.2012 16:27  
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 415
...

Wcze¶niej czy pó¼niej napewno zostanie ¶ci±gniêta, tym bardziej, ¿e miêdzy JCA, a JCB od d³u¿szego czasu jest rozkradziona.
22.12.2012 20:57 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 415
...

Jako, ¿e w ¶wiêta troche przesadzi³em z jedzeniem, postanowi³em spaliæ troche kalori i wybra³em siê w po¶wi±teczny czwartek na spacerek szlakiem ze Szczakowej Po³udnie do Jêzora. Sytuacja na szlaku wygl±da nastêpuj±co: sieæ trakcyjna wisi tylko na odcinku od Szczakowej Pó³noc do JCA (w³±cznie ze stacjami), na Szczakowej Po³udnie sieæ zosta³a ju¿ zdjêta pozosta³y tylko s³upy, które ju¿ powoli zostaj± wycinane. S³upy zosta³y ju¿ ca³kowice wyciête wzd³u¿ obu torów od ul. Bukowskiej do wjazdu na stacje Szczakowa Po³udnie. Natomiast od ul. Bukowskiej w strone Szczakowej Pó³noc, wyciête zosta³y s³upy wzd³u¿ lewego nieu¿ywanego toru. Ruch wrêcz katastrofalny, jedynymi pojazdami jakie spotka³em podczas ca³ej wêdrówki by³y: drezyna w okolicach stacji Szczakowa Po³udnie, Kamaz wywo¿±cy powycinane s³upy w okolicach tej¿e stacji i jedyny sk³ad piaskowy dopiero w okolicach D³ugoszyna.
30.12.2012 20:49 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl
Łukasz P
Administratror

Data: 18.09.2009
Komentarzy: 415
...

Trwa demonta¿ toru szlakowego nr 2 na szlaku Szczakowa Pó³noc-Szczakowa Po³udnie.
17.04.2013 18:26 Offline Łukasz P packa28 at poczta.onet.pl

Wyślij komentarz
Osoba:
Tytuł
Komentarz:
 
BBCode
Kod weryfikacyjny

Przepisz litery z obrazka. Duże i małe litery są rozróżniane.
Jeśli masz problem z odczytaniem znaków, kliknij w obrazek a wygeneruje się nowy.
 


Poprzednie zdjęce:
TEM2-018  
 Następne zdjęcie:
TEM2-215